Koszyk
Płatność

DEKLARACJA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

Firma BioTechUSA przetwarza twoje dane osobowe podane podczas rejestracji do Programu Lojalnościowego w zakresie i czasie potrzebnym w celu realizacji prowadzonego przez nią Programu Lojalnościowego (zwanego w dalszej części: Programem), związanych z nim rabatów i gier z nagrodami. Na uczestnictwo w Programie musisz udzielić swojej dobrowolnej i wyraźnej zgody. W Programie mogą brać udział tylko osoby, które ukończyły 18 rok życia. Przetwarzający dane wykorzysta tylko określone tutaj dane osobowe w celu realizacji Programu Lojalnościowego. 

 1. Dane administratora danych osobowych: 

Spółka BioTech USA Kft. (Siedziba: 1033 Budapest, Huszti út 60., Nr KRS: 01 09 352550, NIP: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com) 

 

Naszym funkcjonariuszem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Dr. Béla Nádas (Adres dla korespondencji: 1301 Budapest, Pf. 30.; Adres e-mail: dpo.btu@dnui.hu) 

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

Obowiązkowe dane osobowe: nazwisko i imię, adres e-mail, oświadczenie o ukończeniu 18 lat, dane zakupów (data zakupu, typ zakupionego produktu, dane związane ze zbieraniem i wymianą punktów, dane logowania) oraz w przypadku wypełnienia kwestionariusza rozszerzenia profilu data urodzenia oraz płeć. 

Podczas rejestracji do Programu Lojalnościowego zwróć uwagę na to, że masz prawo podać jednie własne dane osobowe. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z podania danych błędnych lub podanych w sposób nieuprawniony. 

3. Cel przetwarzania danych osobowych 

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie Programu Lojalnościowego, realizacja związanych z nim ulg, ocena zwyczajów zakupowych w celu lepszego obsłużenia potrzeb kupujących, skuteczniejszego informowania Kupujących o możliwościach zakupów, oraz przeprowadzenie losowań nagród. Dane osobowe są przetwarzane przez firmę BioTechUSA lub jej podwykonawcę w sposób poufny i nie są przekazywane stronom trzecim. Administrator danych osobowych wykorzystuje pozyskane w taki sposób dane dla realizacji rabatów, przekazywania nagród, jak również do wypełniania związanych z nimi zobowiązań finansowych. 

4. Czas trwania przetwarzania danych osobowych: 

Administrator danych osobowych przetwarza listę uczestników do czasu korzystania z Programu Stałego Klienta, ale najpóźniej przez okres 3 lat od ostatniego wykorzystania lub przy braku wykorzystania (okres pasywny). Po upływie pasywnego okresu czasu Programu Stałego Klienta niezwłocznie usuwa dane osobowe pozyskane przez niego w trakcie Programu.

5. Podmioty przetwarzające dane osobowe: 

6. W charakterze podmiotu przetwarzającego dane osobowe występuje spółka Shopify International Ltd. (adres: 2nd Floor, 1-2 Victoria Buildings, Haddington Road, Dublin 4, D04 Xn32), w następstwie części świadczonych przez nią usług dane osobowe są przekazywane do Kanady oraz USA, które są krajami posiadającymi certyfikaty zgodności Unii Europejskiej. [W przypadku stwierdzenia zgodności dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską bez wymagania od unijnego podmiotu przekazującego dane osobowe zastosowania dodatkowych gwarancji lub spełnienia dodatkowych warunków.] 

7. Dalszym podmiotem przetwarzającym dane jest spółka EMARSYS eMarketing SystemsAG (siedziba: 1150 Wien Märzstrasse 1., Nr KRS: FN 197024t, NIP: ATU50359801, Nr telefonu: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, strona internetowa: https://www.emarsys.com/en/). 

8. Na zlecenie Administratora danych osobowych w procesie kształtowania Programu Lojalnościowego i w zabezpieczeniu zaplecza platformy w przetwarzaniu danych osobowych bierze również udział poniższa firma jako podmiot przetwarzający dane osobowe: EMARSYS eMarketing SystemsAG (siedziba: 1150 Wien Märzstrasse 1., Nr KRS: FN 197024t, NIP: ATU50359801, Nr telefonu: 01/4782080-0, www.emarsys.com, E-Mail: vienna@emarsys.com, strona internetowa: https://www.emarsys.com/en/). Administrator danych osobowych przetwarza następujące dane: data rejestracji, wartość i wielkość zakupów, dane logowania, data zakupu (działania związane ze zbieraniem i wymianą punktów), typ zakupionego produktu, płeć, data urodzenia. 

9. Po zakupie konsumenci mogą oceniać produkty administratora danych osobowych za pomocą aplikacji Judge.me. Dane firmy przetwarzającej dane osobowe: Judge.me LLC (Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA) Unia Europejska posiada decyzję o zgodności z USA. 

10. Administrator danych korzysta z usług serwerowych, które są obsługiwane przez dalszą firmę i w przypadku awarii utrzymuje je w ruchu. 

Dane firmy przetwarzającej dane osobowe: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (siedziba: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., adres korespondencyjny: 1033 Budapest, Huszti út 60., Nr KRS: 13 09 066529, NIP: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, e-mail: jog.jlm@biotechusa.com) 

6. Obsługę serwerów administratora danych osobowych zlecono firmom serwisowym, które w przypadku awarii utrzymują je w ruchu. 

Dane firmy przetwarzającej dane osobowe: Mongouse Kft. (siedziba: 1117 Budapest, Budafoki út 183., Nr KRS: 01 09 711243, NIP: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, e-mail: info@mongouse.hu) 

Dane firmy przetwarzającej dane osobowe: Servergarden Kft. (siedziba: 1023 Budapest, Lajos utca 28-32., Nr KRS: 01 09 186097, NIP: 24855608-2-42, e-mail: info@servergarden.hu) 

Dane firmy przetwarzającej dane osobowe: (siedziba: 1132 Budapest,
Victor Hugo utca 11., 1.em. B05001., Numer KRS: 01-10-142004, NIP: 32056842-2-41, Adres e-mail: info@rackforest.com)

7. Dla realizacji zobowiązań finansowych administrator danych osobowych korzysta z programu księgowego. 

Dane firmy przetwarzającej dane osobowe: IFS Hungary Számítástechnikai Kft. (siedziba: 1132 Budapest, Váci út 22-24., Nr KRS: 01 09 687800, NIP: 12469589-2-41) 

8. Aktualni partnerzy franczyzowi administratora danych osobowych w celu realizacji Programu Lojalnościowego oraz zabezpieczenia ulg i nagród mają dostęp do danych osobowych jako Podmioty Przetwarzające Dane Osobowe. 

 6. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych 

 Zgodnie z punktem a) ustęp (1) art. 6 ustawy GDPR (węgierska ust. RODO) zgoda osoby zainteresowanej jest warunkiem wzięcia przez nią udziału w Programie Lojalnościowym i korzystania z funkcji związanych z rejestracją w sklepie internetowym. Udziałem w Programie Lojalnościowym wyrażasz twoją zgodę na to, aby Administrator danych osobowych przetwarzał twoje dane osobowe w sposób określony w niniejszym Oświadczeniu. Przetwarzanie danych osobowych opiera się na twojej dobrowolnej i wyraźnej zgodzie wyrażonej po zapoznaniu się z niniejszą informacją. W dowolnym czasie masz prawo wycofać twoją zgodę, co jednak nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych w okresie poprzedzającym wycofanie zgody. 

7. Zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych: Administrator danych osobowych dla poświadczenia zgodności z prawem ich przetwarzania prowadzi ewidencję, w której rejestruje datę, platformę i adres IP wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych powiązane z adresem e-mail wykorzystywanych z przetwarzaniem danych osobowych. Administrator danych osobowych usuwa dane osobowe z ewidencji równocześnie z upływem czasu braku aktywności. 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Masz prawo prosić o informację o twoich danych osobowych przez jeden z wskazanych kanałów komunikacji. W przypadku wpłynięcia takiego wniosku Administrator danych osobowych udzieli informacji o twoich przetwarzanych danych osobowych. Masz również prawo do tego, aby prosić o poprawienie przetwarzanych danych osobowych, jak również do tego, aby poprosić Administratora danych o przekazanie twoich danych osobowych związanych z Programem Lojalnościowym w formie przenośnej. 

9. Zaprzestanie danych osobowych: 

Masz prawo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych drogą elektroniczną, jednak w takim przypadku utracisz możliwość korzystania z Programu Lojalnościowego, a odtworzenie twoich danych nie będzie możliwe. 

Możesz prosić o zaprzestanie przetwarzania danych osobowych lub zaprotestować przeciwko przetwarzaniu twoich danych osobowych w formie pisemnej korzystając z podanych powyżej adresów e-mail, faksu, lub poczty oraz podanego numeru telefonu dyktując twoje oświadczenie do protokołu. W takim przypadku Administrator danych osobowych podejmie wszelkie racjonalne działania, aby poinformować dalsze podmioty przetwarzające dane osobowe o twoim wniosku o zaprzestanie przetwarzania danych. 

10. Organ Nadzorczy: 

Jeżeli nie jesteś zadowolony z naszego przetwarzania danych osobowych, możesz złożyć skargę w poniższym organie: 

Nazwa: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Narodowy Urząd Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji) 
Siedziba: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 
Adres dla korespondencji: 1363 Budapest, Pf. 9. 
Telefon: +36 1 391 1400 
Faks: +36 1 391 1410 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Strona internetowa: http://www.naih.hu  

Obowiązuje: od dnia 02.11.2021. 

BioTech USA Kft.