Koszyk
Płatność

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

BioTech USA zarządza i przetwarza dane osobowe podane przez klientów podczas rejestracji do Programu Lojalnościowego (zwanego dalej Programem) w celu zorganizowania odnośnego programu lojalnościowego, udostępnienia związanych z nim rabatów i realizowania konkursów z nagrodami. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne, związane z wyraźnym wyrażeniem swojej zgody. W Programie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat. Administrator danych osobowych Twoje określone niniejszym dane osobowe wykorzystuje w celu realizowania Programu.

 1. Administrator danych osobowych:

BioTech USA Kft. (Siedziba: 1033 Budapest, Huszti út 60., Oddział: 1033 Budapest, Kiscsikós köz 11., REGON: 01-09-352550, NIP: 25114681-2-44, Telefon: 06 1 453 2716, E-mail: adatvedelem@biotechusa.com)

 

Naszym inspektorem ochrony danych jest dr Béla Nádas (Adres do doręczeń: 1301 Budapest, Pf. 30.; E-mail cím: dpo.btu@dnui.hu)

 1. Zakres zbieranych danych:

Dane obowiązkowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), infromacje o zakupie (data zakupu, kupiony produkt)

Wypełniając formularz rejestracyjny Programu masz prawo podać wyłącznie własne dane osobowe. Administrator danych osobowych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z podania fałszywych, nieautoryzowanych lub nieprawidłowo wprowadzonych danych.

 1. Cel zebrania danych:

Celem zarządzania i przetwarzania danych jest organizacja programu lojalnościowego i udostępnianie związanych z nim rabatów, analiza preferencji klientów w celu udoskonalania świadczenia usług, jak również lepszego powiadomienia klientów o ofertach sprzedaży, organizacja losowania nagród. Firma BioTech USA Kft. lub jej podwykonawca zarządza danymi osobowymi poufnie i nie udostępnia ich osobom trzecim.Administarator danych osobowych wykorzystuje zebrane w ten sposób dane do udzielania rabatów, przekazywania wygranych w konkursach oraz spełnienia swoich zobowiązań finansowych związanych z realizacją powyższych.

 1. Czas przetwarzania danych:

Administrator danych osobowych przetwarza dane uczestników przez okres korzystania z Karty Stałego Klienta, ale najpóźniej przez 3 lata od ostatniego użycia, lub rejestracji nieużywanej Karty (okres braku aktywności). Po upływie okresu braku aktywności Karty Stałego Klienta,  zebrane dane osobowe będą niezwłocznie usunięte przez Administratora.

 1. Operatorzy przetwarzania danych:
A. System automatyzujący Emarsys:

Administrator danych osobowych wysyła zawiadomienia o wygranej za pośrednictwem systemu newslettera, który zapisuje następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, datę i adres IP rejestracji, datę i adres IP potwierdzenia rejestracji, historię newslettera, zawierającą liczbę odsłon newslettera i kliknięć w linki oraz historię Twoich zakupów w celu sporządzenia listy i segmentacji adresatów dla Administratora danych, wysyłania newslettera i sporządzania historii newslettera (odsłony, klikanie w linki).

Dane operatora przetwarzania danych: EMARSYS eMarketing Systems GmbH  (siedziba: 1150 Wien Märzstrasse 1., REGON: FN 197024t, NIP: ATU50359801, numer telefonu: 01/4782080-0, www.emarsys.com, adres e-mail: vienna@emarsys.com, weblap: https://www.emarsys.com/en/)2. Serwer Administratora danych osobowych obsługuje poniższa firma hostingowa, która odpowiada za jego konserwację.

Dane operatora przetwarzania danych: JLM PowerLine Korlátolt Felelősségű Társaság (siedziba: 2111 Szada, Ipari park út 12-14., adres korespondencyjny: 1033 Budapest, Huszti út 60., REGON: 13 09 066529, NIP: 10819768-2-13, Telefon, Fax: 06 1 453 2716, Email: jog.jlm@biotechusa.com)

B: Serwery Administratora danych osobowych obsługuje poniższa firma hostingowa, która odpowiada za jego konserwację.

Dane operatora przetwarzania danych: Mongouse Kft. (siedziba: 1117 Budapest, Budafoki út 183., REGON: 01 09 711243, NIP: 12943762-2-43, Tel. / Fax: +361 464 5856, Email: info@mongouse.hu)

C: W celu spełnienia swoich obowiązków rozliczeniowych Administrator danych korzysta z programu do fakturowania.

Dane operatora przetwarzania danych: IFS Hungary Számítástechnikai Kft. (siedziba: 1132 Budapest, Váci út 22-24., REGON: 01 09 687800, NIP: 12469589-2-41)

D: Po dokonaniu zakupów klienci mogą oceniać produkty Administratora danych osobowych za pośrednictwem aplikacji Judge.me.

Dane operatora przetwarzania danych: Judge.me LLC (Box 7403, Jackson, Wyoming 83002, USA). Posiada certyfikat zgodności z USA i UE.

E: Wszyscy aktualni partnerzy franczyzowi Administratora danych osobowych mają dostęp do Twoich danych osobowych jako operatorzy przetwarzania danych w celu zapewnienia rabatów i wygranych.

 1. Podstawa prawna zarządzania danymi

Uczestnictwem w Programie wyrażasz zgodę, żeby Administrator danych osobowych zarządzał Twoimi danymi osobowymi zgodnie z niniejszą Klauzulą informacyjną. Przetwarzanie Twoich danych osobowych opiera się na dobrowolnie wyrażonej zgodzie po zapoznaniu się z niniejszą informacją. W dowolnym momencie masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

 1. Zgodność z prawem zarządzania danymi: na potwierdzenie zgodności z prawem Administrator danych osobowych prowadzi rejest, który zawiera datę, powierzchnię i adres IP wyrażenia wyraźnej i dobrowolnej zgody odnośnie adresów e-mail użytych w czasie przetwarzania danych. Po upływie czasu braku aktywności Administrator danych usuwa dane osobowe z rejestru.
 2. Informacje na temat przetwarzania danych: Korzystając z podanych adresów kontaktowych masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Po zgłoszeniu takiego żądania Administrator udziela odnośnej informacji. Ponadto przysługuje Ci prawo zażądania sprostowania danych osobowych, jak również uzyskania od Administratora danych kopii swoich danych osobowych, przetwarzanych w ramach Programu, w przenośnej formie.
 3. Przerwanie przetwarzania danych:

Masz prawo drogą elektroniczną złożyć oświadczenie wycofujące zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym wypadku jednak nie będziesz mógł już dalej korzystać z Programu, przywrócenie Twoich danych osobowych jest niemożliwe. 

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz tego dokonać na piśmie na adresy e-mail, numer faxu lub adres pocztowy podane w w/w kontaktach Administratora danych, jak również w zaprotokołowanym oświadczeniu telefonicznym na podany numer telefonu. W tym przypadku Administrator danych osobowych podejmuje wszelkie racjonalne kroki celem przekazania informacji o Twoim żądaniu usunięcia danych/sprzeciwie pozostałym opratorom przetwarzania danych.

 1. Organ nadzorczy:

Jeżeli jesteś niezadowolony ze sposobu zarządzania Twoimi danymi osobowymi przez naszą firmę, możesz złożyć skargę do:

 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2 
  00-193 Warszawa
  fax: 22 531-03-01
  godziny pracy urzędu: 8.00–16.00

kancelaria@uodo.gov.pl

Infolinia: 606-950-000
czynna w dni robocze: 10.00–13.00

 

 1. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych:

Jeżeli masz pytania lub uwagi w związku z Programem Lojalnościowym BioTechUSA, zwróć się do naszego działu obsługi klienta, gdzie nasz personel chętnie posłuży Ci pomocą:

Adres e-mail: adatvedelem@biotechusa.com, Telefon, Fax: 06 1 453 2716 (od poniedziałku do piątku w godzinach 9-15), adres do doręczeń: 1033 Kiscsikós köz 11.

Szczegółowe informacje na temat zarządzania danymi osobowymi znajdziesz na stronie www.biotechusa.hu /POLITYKA PRYWATNOŚCI

Obowiązuje od dnia 4 lutego 2019 roku.

BioTech USA Kft.